Fantastiska 100% i lärarbehörighet – Thoren Business School Umeå

[ingress]

 

Thoren Business School i Umeå kan med råge titulera sig hundraprocentiga. Skolverkets statistik över lärarbehörighet och lärartäthet visar för fjärde året i rad hundra procent.

[/ingress]

– Att ha behöriga lärare är en viktig del i att kvalitetssäkra hela verksamheten, säger skolans rektor Mattias Byström.

TBS Umeå har nu fyra läsår på raken ståtat med en max-behörighet på lärarsidan och är en viktig ”stämpel” på att skolan värnar om undervisningskvaliteten. SCB och Skolverkets statistik som presenterades förra veckan härrör sig från en mätning som gjordes i oktober och i riket totalt ligger behörigheten på gymnasienivå på 79 procent och i Umeå kommun ligger den på 86,1 procent.

TBS Umeå-siffrorna talar sitt tydliga språk.

– Vi strävar alltid att ha hundra procent behörighet och vi ser år efter år till att vi ligger betydligt högre i andelen behöriga jämfört med kommunen. Det gäller både i programgemensamma ämnen och ämnesspecifika yrkesämnen, ger rektorn Mattias Byström.