Fågelholks-SM motiverar elever på Thoren Business School

[ingress]När Naturskyddsföreningen anordnade SM i fågelholk för femte året i rad nappade personalen på Thoren Business School Karlstad på idén. 235 elever på skolan har under 24 timmar tagit sig an utmaningen att bygga en fågelholk. Detta dels för att hjälpa alla hemlösa fåglar men även med en strävan att ta sig till final i SM.[/ingress]

Klockan 9.00 den 21/2 gick startskottet för det som lärarna på TBS kallar för 24-timmars caset.

Det är andra året i rad som vi anordnar ett 24-timmars projekt. Förutsättningen för projektet är att det finns en verklighetsanknytning, vilket är en viktig del i vår pedagogik. När vi fick en inbjudan till SM i fågelholk från Naturskyddsföreningen antog vi genast utmaningen, säger Pathrik Jansson lärare på TBS Karlstad.

Caset har hållits hemligt fram till angiven starttid för att eleverna inte ska ha kunnat förbereda sig och dragit nytta av kontakter på hemmaplan. Lärarna har smugit med förberedelserna och när eleverna anlände till skolan på morgonen var skolan inredd med såg, spik- målar ocharkitektrum samt en lokal där holkarna hamnar när de är färdiga för utställning. Material har skänkts till projektet från XL-BYGG och Stuvbutiken i Karlstad och som första mottagare av alla holkar blir Naturum samt Mariebergsskogen i Karlstad. Naturskyddsföreningen anordnar SM i fågelholk för att skapa bostäder åt våra svenska fåglar. Det råder bostadsbrist i många skogar idag och även om man inte kommer till final i tävlingen så får fåglarna många nya platser att bo på.

Fågelholks-SM är en kreativ utmaning samtidigt som det känns bra att man hjälper fåglarna, svarar en elev på frågan om vad som är positivt med SM i fågelholk.

Som start på projektet föreläste Fredrik Adolfsson om produktutveckling. Då skolan i detta projekt samarbetar med Naturum och Mariebergsskogen var Louise Ferm på plats och berättade för eleverna att första anhalten för deras fågelholkar är inomhus på Naturums så kallade ”Brygga”. Vidare kommer fågelholkarna att placeras utefter Mariebergsskogen promenadstråk som en levande utställning för både människor och presumtiva hyresgäster.

Efter de 24 timmarna för projektet nått sitt slut stod cirka 40 nya fågelholkar färdiga att bedömas. Samtliga bidrag skickades in till Naturskyddsföreningen för att vara med och tävla i SM i fågelholk. Eleverna röstade även fram en intern vinnare där fågelholken ”Livet” stod som vinnare.

Gruppbild med de interna vinnarna på TBS Karlstad, en fågelholk i form av en kyrka. Fågelholken skapades av Mattias, Magnus, Erica samt Isabelle och heter ”Livet”.