Få svar på dina frågor om Thoren Business School

Det bästa med att gå på Thoren Business School? Varför är APL uppskattat? Hur fungerar det att arbeta med case? Få svar på allt du vill veta och mer i den nya frågevideon på YouTube.

I en ny video har kommunikatörerna Ada Ferngren, Filippa Karlenstål och Tufva Ljungvall sammanställt de vanligaste frågorna de får om Thoren Business School.

De sammanfattar hela konceptet och tar även upp en del saker om skolan som många kanske inte känner till.

– Vi tänker att det är bra med ett klipp som tar upp det de allra flesta vill veta, säger Ada Fernegren.

Om Affärsgymnasiet

Affärsgymnasiet utbildar framtidens stjärnor inom business. Här utvecklar eleverna sina kompetenser inom handel, ekonomi, kommunikation och ledarskap. Just nu är det omvalsperiod för gymnasievalen.