Ett lyft för Thoren Business School Malmö

Uppfräschade och utbyggda lokaler har blivit ett rejält lyft för Thoren Business School Malmö. I flera avseenden.

– De nya lokalerna betyder oerhört mycket för oss. Eleverna får ett bättre uppehållsrum med ett café där eleverna kan driva sina UF-företag. Underlättar i schemaplanering då vi nu faktiskt kommer att få totalt ca 250 kvm yta till. Vi kommer att få ett nytt bibliotek samt vilorum för anställda, konstaterar skolans rektor Joakim Olefeldt.Joakim Ole.JPG

Om- och tillbyggnationen på skolan på TBS Malmö har även medfört andra positiva aspekter, inte minst med möjlighet till en bättre schemaläggning där det finns större möjlighet till delning av grupper och där behovet av ett uppehållsrum för eleverna snart är utfört.

– Det har varit efterfrågat länge av våra elever och vårt elevråd, det har och kommer att bli ett lyft för dem, säger Olefeldt.

TBS Malmö förstärker i och med ombyggnationen därmed sitt redan påbörjade värdegrundsarbete där man bland annat infört så kallad ”mobilparkerning” i klassrummet för att maximera kunskapsintaget på lektionerna. I höstas genomförde man också en ”temadag” tillsammans med Rädda Barnen på det stora och viktiga ordet kärlek.

Joakim Olefeldt ser även andra positiva aspekter med ombyggnationen och är noga med att skolan – elever och lärare – ska integreras, dels fysiskt i de gemensamma utrymmena, men också genom att skapa djupare förståelse och insikt för varandra. Skolan har också tagit en aktiv roll och har arbetat massor med skolans värdegrund bland annat genom likabehandlingsgruppen med att motverka appar där videoklipp läggs upp anonymt.

Studiedagen direkt efter jullovet handlade om att bygga broar.

– Då vi är vuxna som arbetar med våra ungdomar måste vi lära oss att hjärnan ska kommunicera med ”egot” och leda till att egot inte tar över hjärnan. Då bygger personalen broar och relationer kan skapas, berättar Olefeldt.