Entreprenörskapsdag på Thoren Business School Linköping

Nyligen anordnade Thoren Business School Linköping en entreprenörskapsdag. Dagen var givande för både elev och personal och började med en föreläsning av Martin Andersson samt en målsättningsövning. Övningen gick ut på att eleverna fick fundera över deras tidigare, nuvarande och framtida mål. Både föreläsningen och övningen var mycket uppskattat.

Martin Andersson berättade om sitt liv och sin tidiga ”40-årskris”. Han pratade om hur man lär känna sig själv och eleven Sebastian Nord BP11 sammanfattade föreläsningen med följande ord: [quote style=”style1″ align=”none”]Man måste våga misslyckas för att kunna lyckas![/quote]

På eftermiddagen fick eleverna ett skapt case att jobba med från företaget Osom som handlade om hur man ska få fler användare från Linköping till deras tjänst (en kombination av Instagram och Blocket).

Vi på Thoren Business Linköping är väldigt nöjda med dagen och med att vara först i hela Sverige med denna Entreprenörskapsdag för gymnasieungdomar!