En historia om min praktik på TBS Malmö

När jag praktiserade på marknadsavdelning på Thoren Business School Malmö så fick jag chansen att besöka min grundskola och träffa gamla lärare som jag hade under lång tid. Jag tycker att det var väldigt snällt och trevligt av dem här att ge mig möjligheten att följa med och hjälpa ungdomar från min förra skolan som jag har känt eller träffat varje dag i skolan innan jag började på TBS.

När jag först kom hade jag inga som helst förväntningar på hur det skulle vara att praktisera här, men efter en tid fick jag en bra uppfattning om vad man skulle göra här och att alla var trevliga och hjälpsamma. Under den tid jag var här fick jag mycket hjälp om hur jag skulle kunna göra ett bättre jobb och hur jag skulle kunna lära mig saker som jag kommer att ha nytta av senare i livet.

Ett monterbesök är när vi kommer ut till olika skolor runt om i Skåne och pratar om TBS, TIS och YG. Men det skiljer sig från ett klassrumsbesök med den delen att man står i en korridor och inte i ett klassrum, så eleverna får komma och prata under deras raster. Under de fyra veckorna som jag vara här på marknadsavdelningen fick jag följa med på massor av monterbesök på många skolor i hela Skåne. Jag fick chansen att representera inte bara TBS utan TIS och YG också som då är systerskolor till TBS. Jag fick lära mig många nya saker om TBS som jag inte visste innan och det tycker jag är bra för då känner man sig mer hemma på skolan.

Möte som hålls av respektive skolas marknadsteam, består av elever från olika program och års gångar, och under marknadsmöten för teamet fram idéer om vad dem kan göra för att informera elever från grundskolan om deras skola, planera vem som ska medverka på med olika öppna hus, elev för 1 dag, och mycket mer. Jag fick också följa med på markandsmöten på både TBS i Helsingborg och TIS i Lund. På möten fick jag en känsla om hur andra elever tyckte och hur de pratade med ungdomar som går i 9:an. Tack vare det fick jag bättre uppfattning om hur man skulle prata med dem. Det var roligt att vara med och komma med idéer.
Jag har också varit med och representerat TBS Malmö på Malmös gymnasiemässa som var mellan den 7-9 november.

Under dessa dagar fick jag prata med massor av 9:or som inte hade en aning om vad de är intresserade av, och några som redan hade en plan om vilket program de skulle välja och vilken skola de var intresserade av att börja på. Det var både roligt och intressant att höra vad 9:orna detta året var intresserade av. Man kunde få höra allt möjligt från lastbilsmekaniker till andra som siktar på läkarutbildningen.
Jag fick pröva på hur det var att komma lite ut i arbetslivet, hur det är att vakna tidigt och sedan gå lite längre på dagarna. Men framförallt fick jag chansen att lära mig saker som jag kommer att ha nytta av på mitt framtida jobb.

Jag fick också veta mer om framförallt mitt program som jag går här på TBS, men också vad det är för skillnad mellan speciellt Communication programmet och Business programmet. Jag fick reda på att i mitt fall som vill gå inriktningen; ledar- & beteendevetenskap så får jag möjligheten till en massa val och speciellt eftersom jag skulle vilja bli psykolog. Man får goda förutsättningar att nå det mål man vill vare sig man vill bli polis eller lärare.
Sebastian Grobelny CMP13D, TBS Malmö