Elevintervju – Thoren Business School Stockholm

Vi satte oss ner med Jesper Inola som läser här på TBS Stockholm för att höra vad han tycker om skolan.

IMG_6509[1]Varför valde du TBS? 

– Jag valde TBS för att jag är intresserad av att läsa ekonomi/juridik och skolan passade mig eftersom att TBS tar kontakten med näringslivet på allvar.

Vad är det bästa med TBS?

– Det bästa är att det är en bra stämning på skolan med god arbetsro. Lärare och elever är dessutom mycket trevliga.

Hur är stämningen på skolan?

– Stämningen är väldigt bra. Det är väldigt trevliga människor och man känner de allra flesta.

Hur är lärarna på skolan?

– De är väldigt bra och kunniga i sina ämnen. De är också väldigt förstående och lyssnar på eleverna.

Märks det att TBS är ett affärsgymnasium?

– Ja, det tycker jag. Det märks genom sättet vi jobbar på och vi får bra kontakter med näringslivet eftersom att vi bland annat arbetar med så kallade case.

Vilken kurs intresserar dig mest?

– Jag tycker att entreprenörskap är mest intressant eftersom att man startar ett UF-företag, som är precis som ett vanligt företag där man lär sig rent praktiskt också hur en verksamhet faktiskt fungerar.

Vad gör du utanför skolan?

– Jag idrottar mycket och att spela innebandy är ett stort intresse.