Elevintervju frå Thoren Business School Helsingborg

Somaia El-Khazzar och Adriana Shpatollaj läser både sista året på Business Program och berättar om hur skolan har förändrats under deras år här.

Berätta kort om er första tid på skolan?
– När jag började på skolan tyckte jag att allt var nytt och annorlunda jämfört med grundskolan, berättar Somaia.
– Jag tyckte att skolan var väldigt annorlunda jämfört med grundskolan och lärarna gav mer eget ansvar, säger Adriana

Vilka förändringar har ni märkt över tiden?
– Den största förändringen var att vi bytte lokaler men också att betydligt mycket fler elever startade på skolan, säger Adriana
– Den största förändringen som jag har märkt är att vi blir bara fler elever och lärare på skolan vilket är väldigt positivt, förklarar Somaia.

Vad tycker ni har blivit bättre och hur trivs ni?
– Jag tycker miljön har blivit bättre på skolan sen vi flyttade till nya lokaler förra året och jag går sista året nu och trivs fortfarande lika bra som jag alltid gjort, berättar Somaia.
– Sen vi flyttade tycker jag vår matsal har blivit bättre. Jag trivdes väldigt mycket i lokalerna på Maria Park också men även här i centrum och njuter av att ha havet närmare, säger Adriana.