Elevernas succéidé efter 24-timmarscaset: en paddelhall

Under 24 timmar skulle eleverna på Thoren Business School i Gävle lösa ett viktigt uppdrag: hur kan vägen mellan centrala Gävle och magasinområdet bli tryggare och bättre för invånarna? Eleverna fick komma på idéer och förslag som de sedan presenterade för en jury bestående av lokala aktörer.

Gångvägen från centrala Gävle till magasinområdet är inte helt ideal, framförallt eftersom den går genom en lång, mörk tunnel under järnvägen. Det är därmed en plats som kan förbättras och bli tryggare för de som ofta rör sig mellan stadsdelarna. Några som sitter på många förslag på förbättringar är eleverna på Thoren Business School i Gävle, vilket Gefle Dagblad har skrivit om.

Eleverna fick under 24-timmar jobba med ett case, ett verklighetsbaserat uppdrag från företag och organisationer, där de skulle hitta olika lösningar för att förbättra gångvägen. Lösningarna fick de sedan presentera för en jury bestående av representanter från Diös, Brynäs Företagarförening och Gävle kommun. Det vinnande förslaget var att bygga en paddelhall, något som skulle öka antalet personer som rör sig i området.

Juryn ska nu ta med sig elevernas förslag för att göra gångvägen så trygg som möjligt för genompasserande.