Elever på Thoren Business School skapade filmer till företag

Ha du någonsin tänkt på vad som händer med dina sopor? På uppdrag av June Avfall & Miljö fick eleverna på Thoren Business School Jönköping skapa filmer om avfallshantering. Målet var att informera om avfallets konsekvenser för miljön.

Avfall kanske inte verkar vara det hetaste ämnet. Men för den som vill göra en verklig skillnad för miljön är korrekt avfallshantering A och O. June Avfall & Miljö anlitade därför eleverna på Thoren Business School Jönköping till att göra informerande filmer kring ämnet under ett gemensamt case. Caset fick namnet ”Avfallsakuten – Vett att göra rätt”.

– Den största vinnaren är miljön, säger Kristoffer Krantz, marknadschef på June Avfall & Miljö. Enligt honom är samarbetet med Thoren Business School en investering i framtiden.

– Det förebyggande arbetet ökar ungdomarnas känsla av delaktighet och ansvarstagande på individnivå, vilket ökar chanserna att de fortsätter att arbeta för en hållbar och cirkulär ekonomi.

Jolanta Eriksson, rektor på Thoren Business School Jönköping, är också riktigt nöjd med skolans case.

– Det första stora caset på ”Avfallsakuten – vett att göra rätt” har varit en stor succé! Både eleverna och vår samarbetspartner har varit engagerade igenom hela processen, vilket resulterade i en framgångsrik filmgala den 25 september 2020.

Planen är nu att June Avfall & Miljö ska visa alla filmer på sin hemsida för att belysa vikten av avfallshantering för sina kunder.