Elever på Management Program arbetar med case om klimat och växthuseffekten

Den globala uppvärmningen är något som påverkar all världens länder. Våra åk 2-elever arbetar just nu med ett case där de ska samla fakta kring olika länders klimatpolitik och så småningom kommer de att få representera ett land i en klimatdebatt. Genom föreläsningar får eleverna en förståelse för växthuseffekten och en djupare förståelse kring miljöfrågor. Under caset kommer de att besöka SYSAV samt externa föreläsningar.

En föreläsning som förklarar fysiken bakom och som reder ut växthuseffekten ordentligt:

http://www.youtube.com/watch?v=TFVu80ruVO4