Elever från Thoren Business School Stockholm i TV4 Nyhetsmorgon

Isolerade från världen med våra mobiltelefoner och uppslukade av sociala medier hittar vi alltid svaren utanför oss själva med hjälp av Google och Wikipedia.

Vi tror att vi blir effektivare och snabbare, men i verkligheten blir det rena katastrofen,” -säger författaren till boken ”Den digitala drogen”. Han menar på att vi inte är skapta för att splittra vår uppmärksamhet och att avbrotten gör att vi inte kan integrera och ta till oss information ordentligt.

TBS eleverna Theo och Tom provar under sitt gymnasiearbete att leva ett analogt liv i 3 veckor. I Nyhetsmorgon på TV4 berättar dem om hur det är att leva i en vardag helt befriade från digital teknik såsom mobil och dator.