Elever från TBS Stockholm TBS-elever deltar i internationell översättningstävling

Bild från vänster: Nicole Söderquist, Isabel Rivera, Anna Vlasova och Miro Jääskeläinen. Även Sam Azimi deltog men  han är inte  med på bilden.

Bild från vänster: Nicole Söderquist, Isabel Rivera, Anna Vlasova och Miro Jääskeläinen. Även Sam Azimi deltog men han är inte med på bilden.

[ingress]Thoren Business School är en av fem skolor i Stockholm som blivit utvald att delta i en stor internationell översättningstävling arrangerad av den europeiska kommissionen. Vinnarna kommer att bjudas in till en prisutdelning i Bryssel under våren 2015. Nicole Söderquist från MaP13A är en av de fem elever från TBS som deltar i tävlingen.[/ingress]

Hur har det gått?
– Det gick jättebra. Jag översatte en text från svenska till engelska. Jag valde mellan att översätta till engelska eller spanska. Till slut föll valet på engelska då jag där förstår sammanhang bättre.

Tycker du att språk är viktigt?
– Ja, det är viktigt för att kunna kommunicera med andra och det ökar förståelsen. Jag tycker även att språk är väldigt kul.

Vad vill du göra i framtiden?
– Min dröm är att starta en veterinärklinik. Det vore skönt att ha den i ett varmare land som Spanien. Jag vill även plugga utomlands.

En annan elev som deltar i tävlingen är Isabel Rivera MaP13A.

Hur har det gått?
– Det gick bra men nu är jag trött. Jag översatte från spanska till svenska. Det var inte så svårt som jag trodde. Jag älskar språk. Jag kan engelska och spanska men vill gärna lära mig fler språk.

Varför vill du kunna många språk?
– Jag vill resa och kommunicera. Jag vill kunna plocka fram språk när jag kommer till nya länder.

Vad tycker du om tävlingen?
– Det är roligt att de anordnar den. Tävlingen får olika länder i EU att engagera sig i språket. Det är speciellt kul att det är ungdomar som deltar. Jag tycker själv att det är jätteroligt att delta.

På den europeiska kommissionens hemsida för unga översättare Juvenes Transladores kan man läsa mer om översättningstävlingen och varför det är så viktigt med språkkunskaper.

”Om vi som bor i EU ska vara ”förenade i mångfald”, som EU:s eget motto säger, måste vi kunna fler språk än vårt modersmål.

Översättningstävlingen Juvenes Translatores, som startade 2007, är till för alla ungdomar som gärna vill lära sig främmande språk.

Med språkkunskaper får man bättre kontakt med andra människor och bättre förståelse för andra kulturer. Med främmande språk i bagaget kan ni – morgondagens vuxna – lättare flytta inom EU för att studera eller arbeta.

Studier visar att efterfrågan på översättare i Europa ständigt växer. Ta chansen och häng på tåget! Med Juvenes Translatores vill vi slå ett slag för översättningskunskaper och visa hur översättning kan ”slå en bro” mellan olika språk under språkinlärningen”.

http://ec.europa.eu/translatores/index_sv.htm

https://www.facebook.com/translatores