Elever från TBS Malmö utbildar inom sociala medier

Elever på Communication Program med inriktning ledar- och beteendevetenskap genomförde i kursen pedagogiskt ledarskap – utbildningar om sociala medier för seniorer. Deltagare från bland annat PRO Malmö deltog under dagen. Eleverna har under kursens gång planerat utbildningar om olika sociala medier så som Facebook, Skype, Spotify, Tumblr och Youtube. Utbildningarna uppskattades av samtliga deltagare som efterfrågade fler utbildningstillfällen!