Elev för en dag och årskurs 9-veckor på TBS Sundsvall

Elev för en dag
Anmälningarna till att vara elev för en dag har börjat droppa in. Som elev för en dag får du följa en grupp elever på Thoren Business School under en normal skoldag för att lära dig mer om skolan och vårt arbetssätt.

Är du intresserad av att vara elev för en dag hos oss?

Kontakta:
Tommy Lerstrand     tommy.lerstrand@tbschool.se
Magnus Fandén     magnus.fanden@tbschool.se

 

Årskurs 9-veckor
Vi har även årskurs 9-veckor på skolan under vecka 45 och 46. Alla högstadieskolor har fått en tid under dessa veckor då deras elever får besöka skolan för att gå en rundvandring på skolan, träffa elevrepresentanter från alla våra program samt möjlighet att ställa konkreta frågor.
Fråga din lärare när det är er tur att besöka oss!