Går du i nian och är intresserad av att gå gymnasiet på Thoren Business School? Du har möjlighet att vara Elev för en dag hos oss och testa på gymnasiet redan nu!

Under ett besök som Elev för en dag på Thoren Business School får du möjlighet att titta in på en eller två lektioner, prova vår pedagogik och uppleva vår fina skolmiljö under några timmar. Elever i det program som du är nyfikna på kan berätta hur deras skoldag kan se ut på TBS.

Hör av dig till kommunikatören på skolan du vill söka till så ordnar vi en tid när du får komma och prova på det program som just du är intresserad av.

Vi har även fasta dagar, tisdagar from v 40, 09.00-14.00 (Samtliga program) för att studie- yrkesvägledare enklare skall kunna boka in elever vid ett och samma tillfälle.

Varmt välkommen!

Kontakt
Selinda Östnor, 072-160 66 98, förnamn.efternamn@tbschool.se