Dubbelt så många sökande elever till Thoren Business School Umeå

Elevantalet på Thoren Business School Umeå ökar.
Det preliminära gymnasievalet inför höstterminen 2019 visar att skolan dubblerat antalet förstahandssökande.
– Det är förstås extremt glädjande att vi har högt söktryck och ett kvitto på gör rätt saker som attraherar fler elever att söka våra utbildningar, säger Mattias Byström, rektor, Thoren Business School.

På grund av det ökade elevtrycket har ThorenGruppen angenämt nog varit ”tvingade” att flytta sitt huvudkontor från skolan för att bereda plats för fler elever till hösten.

Ett strategiskt och kontinuerligt arbete med aktiv elevhälsa, relationsskapande arbetssätt med eleven i fokus och en stabil lärarkår – som arbetat länge på skolan – är några av faktorerna som ligger bakom skolans popularitet.
Andra tydliga faktorer är att skolan förra hösten startade e-sportinriktning. Tillsammans med Tegs SK Hockey slår Thoren Business School upp portarna till ett nytt hockeygymnasium 2019 och startar också innebandygymnasium.

Thoren Business School Umeå verksamhet har växt stadigt år för år och elevantalet på Thoren Business School har ökat med 25–30 procent de sista fem åren.
– Vi vill, trots att vi växer, vare en motvikt till alla stora skolor där vi finns till för våra elever och där de uppmärksammas. Det är en styrka och en bidragande orsak till att fler och fler elever väljer oss, säger Byström.