Doktorander från Uppsala universitet föreläser på TBS

Thoren Business School Uppsala har ett viktigt samarbete med Uppsala universitet. Under en föreläsning på skolan pratade tre doktorander om sin forskning inför ett fullsatt rum av engagerade TBS-elever i årskurs tre. Företagsekonomilärare Urban Åhgren och en av eleverna berättar om hur lyckat det var.

För tredje året i rad besökte doktorander TBS för att föreläsa. Det var Emilia Kvarnström, forskar om organisation och ledarskap, Inti Lammi, forskar om samspelet mellan arbete och teknik i offentlig förvaltning, och Jenny Backman, forskar om hur framställandet av information i ekonomiska rapporter påverkar våra värderingar av företaget.

– Alla tre föreläsningar var väldigt intressanta. Eleverna ställde ivrigt frågor och det märkets att de gillade att lyssna på vad föreläsarna sa, berättar Urban Åhgren.

En av eleverna, Linus Zander, berättar vad han tog med sig:

– Det var riktigt bra föreläsare. Något jag tog med mig var hur bilder i årsredovisningar kan påverka hur man ser på företaget, till exempel vilken skillnad det blir om styrelsen står i en konferenssal med svarta kostymer eller ute på en gräsmatta med vita kostymer.

Urban Åhgren ser redan fram emot nästa föreläsningstillfälle:

– Både eleverna och Uppsala universitet gynnas av dessa föreläsningar och därför har vi redan börjat blicka framåt mot nästa tillfälle. Vi får se vad det blir för ämnen då.