Det stora Coop caset på Thoren Business School Karlstad

Nyligen fick våra elever i åk 2 på Thoren Business School Karlstad jobba med ett spännande case, ett samarbete med Stora Coop Bergvik. 

Caset gick ut på att eleverna skulle tillverka, planera, organisera, analysera och presentera en marknadsundersökning åt Coop. Huvudsyftet och frågeställningen som de fick jobba utefter var att få in en yngre kund till Stora Coop Bergvik.

Eleverna som fick göra hela den här processen läser på Business Program åk 2 med marknadsföring som tillval. De startade deras tillverkning av enkäten under hösten och genomförde undersökningen under november och december och sammanställde och analyserade sedan resultatet och förberedde presentationen under början av detta år.

Den 21/3 hade de sin presentation på Stora Coop Bergvik med efterföljande diskussioner.  Eftersom de gjorde ett så bra intryck kommer skolan fortsätta sitt samarbete med andra ärenden både nu under våren samt under nästa läsår.