Ett engagemang som aldrig slocknar – Thoren Business School Umeå

Thoren Business School Umeå fortsätter engagera sig för att skapa möjligheter för de flyktingar som anlänt till flyktingboendet i Umeå. Tillsammans har skolan gjort en rad olika aktiviteter där man bland annat samverkat med Yrkesgymnasiet och vid två olika tillfällen erbjudit gratis klippning med frisöreleverna. TBS Umeå har också skänkt kläder och förra veckan interagerade eleverna med de yngsta barnen genom … Read More