Thoren Business School Helsingborg besöker partnerskola i Sydafrika

Redan när Thoren Business School startade i Helsingborg år 2012 har skolan haft ett samarbete med Star For Life, och har sedan två år tillbaka haft direkt kontakt med sin partnerskola i Sydafrika. Två lärare på skolan, Madeleine Nilzon och Selena Harvey har skött kontakten direkt med skolan i Sydafrika och samarbetet med Star For Life. De menar båda på … Read More