Case: skapa produktkatalog

Elever på Communication Program på TBS Uppsala har gjort kataloger åt Redep som är ett försäljnings- och konsultföretag med fokus på knivar, brynstål och vissa andra jakttillbehör. Eleverna fick fota alltifrån knivar till reflexvästar för hundar. Sedan gjorde de layouten enligt företagets önskemål. Produktkatalogen används nu av Redep.

Här intill syns elevernas arbete.