Case Pizza Hut

[ingress]Thoren Business School Stockholm har samarbetat med Pizza Hut på Götgatan i Stockholm i ett case.[/ingress]

Restaurangen på Götgatan tillhör den internationellt kända restaurangkedjan. Eleverna på TBS fick hjälpa restaurangen med att genomföra ett event.

Pizza Hut har länge varit populärt bland familjer, men restaurangen på Götgatan ville utöka sin målgrupp och även rikta sig mot företag. Eleverna fick arbeta i grupper med att göra marknadsundersökning och marknadsanalys, skapa ett förslag till upplägg för eventet och hur konceptet kan säljas in till företag. I början av december genomförde en grupp eventet dit de bjudit in företag i området. Caset genomfördes inom ramen för kursen Företagsekonomi B.