Case, Möten i Malmö

Nyligen avslutades ett case som eleverna på Thoren Business School Malmö hade jobbat med. Möten i Malmö handlade om att förankra skolans likabehandlingsarbete genom att teoretisk och praktiskt planera en aktivitet som leder till möten mellan unga Malmöbor. Caset var ett samarbete med Rädda Barnen Region Syd med syfte att främja arbetet för likabehandling.

Eleverna i CMP11C och CMP11D har arbetat med detta case under fyra veckor i kurserna Sociologi, Ledarskap samt Organisation och entreprenörskap.  Varje fredag har Joel Veborg från Rädda Barnen Region Syd haft projektledarutbildning med eleverna på skolan och den sista dagen fick eleverna presentera sina resultat.