Case med Naturskyddsföreningen – Thoren Business School Malmö

Idag har Naturskyddsföreningen besökt Thoren Business Malmö för att starta uppe ett case för Management Program eleverna i MP12E på kursen kemi 2.

Caset handlar om hållbar utveckling – nödvändiga eller onödiga tillsatser i livsmedel och material och eleverna ska undersöka varsitt livsmedel eller produkt efter organiska tillsatser. Eleverna ska ta reda på vad tillsatserna har för funktion för produkten, om tillsatsen kan påverka miljön negativt (hållbar utveckling), samt om eleven anser att tillsatsen är nödvändig i produkten.

Idag skapar Naturskyddsföreningen arbetsuppgifter och material till grundskolan som de lägger ut på sin hemsida. Genom detta case visar våra elever att vi kan hjälpa dem skapa liknande arbetsmaterial för gymnasiet.