Case Lika värde

Elever i årskurs 1 på Thoren Business School i Sundsvall har nu avslutat case Lika värde. Det var ett uppdrag som de fått av Sundsvalls kommun. Eleverna fick i uppgift att ta fram förslag till en likabehandlingsplan som ska användas i en ungdomsverksamhet som kommunen ska starta senare i höst. En likabehandlingsplan är till för att främja unga människors rättigheter och möjligheter och förhindra diskriminering och trakasserier som har samband med kön, religion, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Eleverna fick arbeta i grupper med den här uppgiften och som utgångspunkt hade de skolans egen likabehandlingsplan. Som ofta på TBS fick eleverna använda kunskaper från flera ämnen när de jobbar med case. I det här fallet ingick samhällskunskap, idrott och hälsa samt svenska.

Eleverna fick presentera sina förslag som de ville, och resultaten blev alltifrån planscher till broschyrer.
-Eleverna fick väldigt fria händer och resultaten blev därför väldigt olika. De olika grupperna har inriktat sig på olika saker och presenterat sina förslag på olika sätt, så det har blivit alltifrån planscher till broschyrer, säger Emma Näslund, lärare på TBS Sundsvall.

Alla i år ett på alla skolans program har varit med och arbetat med caset i grupper inom varje klass. Ett bidrag från varje klass har gått vidare och vilket som vinner ska skolans tvåor och treor utse.