Case Kungliga Myntkabinettet

Fokusgrupp kring utställning om ungas entreprenörskap

Thoren Business School Stockholm har kontaktats av Kungliga Myntkabinettet rörande samarbete kring en planerad utställning om ungas entreprenörskap. Kungliga myntkabinettet vill ha våra elevers hjälp med utformandet av innehållet i den kommande utställningen och med marknadsföringen. Det finns också idéer på fortsatt samarbete, där våra elever åker ut i skolor och presenterar utställningen some är en del av caset ”Fokusgrupp kring utställning om ungas entreprenörskap” som vi jobbar med just nu på Thoren Business School Stockholm.

Kort om utställningen

”Flippat museum”: En idé är att genom konceptet ”flippat museum” ska elever och lärare innan sitt besök på museet kunna se filmer som handahålls via länk på Myntkabinettets hemsida. Genom att ta del av innehållet i filmerna samt arbeta med frågor kopplade till filmmaterialet får eleverna en grundlig förståelse för entreprenörskap och ekonomisk historia som de sedan på olika interagerande sätt får ge uttryck för under sitt besök på museet. Vid besöket på museet bejakas således det personliga mötet och utrymme ges för diskussion, lek och värderingsfrågor.

Intervju med Karin Dahl (en av de ansvariga lärarna)

 

Vem tog initiativet till detta case?
Jag hade ett case med Myntkabinettet förra året och sen återkom de med en förfrågan till mig om TBS Stockholm var intresserade av att hjälpa till med den kommande utställningen. Jag tog då kontakt med ett par ekonomilärare och en samhällskunskapslärare. Det har lett till att caset delats upp i två delar, där Magnus Hellström ansvarar för en case-grupp som hjälper till med marknadsföring och skriver om UF-företagande och jag ansvarar för en case-grupp som arbetar med själva innehållet i utställningen.

Hur länge har caset pågått?
Planeringen påbörjades i maj förra året och eleverna har varit aktiva hela detta läsår.

När förväntas utställningen öppna för allmänheten? Kommer det att bli någon invigningsceremoni?
Utställningen öppnar senare i vår, jag tror i april. Det kommer att bli vernissage och eleverna kommer att bjudas in. Utställningen kommer att vara permanent och också att lånas ut till andra museer.