Caroline Stålhammar blir rektor för Thoren Business School Helsingborg

[ingress]Nu är det klart att Caroline Stålhammar blir rektor för Thoren Business School Helsingborg som öppnar till hösten.[/ingress]

Söktrycket har varit högt till Thoren Business School Helsingborg och Caroline Stålhammar blir nu rektor för en skola där alla platser fyllts. Caroline har tidigare arbetat som biträdande rektor på Johannes Hedbergs Gymnasium.