"Butikssåpan" på TBS Örebro

På TBS Örebro har eleverna i år 1 precis avslutat en kurs i businesskunskap. Kursen handlar om företagande och hur man bemöter kunder. Tillsammans med kurser i svenska och engelska får de genomföra ”Butikssåpan”. Eleverna får i grupp skriva en pjäs som ska utspelas i butiksmiljö, med både säljare och kunder. På så sätt tränas de bland annat att anpassa sitt säljande efter olika kundtyper. I år inkluderade arbetet med Butikssåpan också en del av kursen i entreprenörskap, som de annars läser i trean. Kunskaperna från detta får de sedan använda igen då, bland annat i UF-företag som många av eleverna driver.

Bilden är från redovisningen, då alla grupper fick spela upp sina pjäser!