Business week på TBS Umeå

I veckan har eleverna på Thoren Business School i Umeå tagit över lärarnas jobb. De kommer att planera och hålla i lektioner samt göra studiebesök. På det här sättet vill eleverna visa att också de kan bidra till en upplevelseinspirerad och verklighetsbaserad skola. Veckan har de valt att kalla ”Business week” – fortsättning följer!