Besök på Svensk-Spanska Handelskammaren

[ingress]Elever från TBS Gävle besökte nyligen Svensk-Spanska Handelskammaren som jobbar med att stärka och utveckla handelsrelationerna mellan Sverige och Spanien.[/ingress]