Besök på Malmö Tingsrätt – Thoren Business School Malmö

Nyligen besökte TBS elever från Malmö Tingsrätt och observerat förhandlingar i brottsmål som exempelvis förskingring, olovlig körning, ofredande.

Besöket sker inom kursen för Rätten och Samhället, som eleverna läser genom sitt individuella val.

IMG_0139