Beslut om recertifiering Diplomerad Gymnasieekonom

diplomerad_gymnasieekonom_large

Nyligen hade certifieringsorganet för Diplomerad Gymnasieekonom sitt certifieringsmöte och skolbesök, verksamhetsrapport och certifieringsdokument från Thoren Business School Linköping visade på en fungerande utbildning som uppnår kriterierna. Certifieringsorganet beslutade därför om fortsatt certifiering för Thoren Business School Linköping.

Läs mer här.