Artikel 8 UF lyfter barns rättigheter – prisas

Elever på Thoren Business School Örebro har med sitt UF-företag arbetat för barns rätt till sitt eget namn – en rättighet som tas upp i artikel åtta av barnkonventionen. Genom att sälja personliga namntavlor har de lyckats koppla artikel åtta till sin produkt. Nu är de vidare till SM i Ung Företagsamhet.

Wilma Gyllander, Ylvalie S. Shen och Julia Isacson tycker att barnkonvention borde vara en självklar del av samhället och startade därför Artikel 8 UF. Responsen på arbetet har varit väldigt positiv. Det är många som tycker att idén är bra och att tavlorna behövs på marknaden.

Under den regionala mässan tävlade eleverna i många olika kategorier. Hårt arbete, nätverkande och engagemang resulterade i sex andraplatser och två förstaplatser, vilket tar dem vidare till SM i Ung Företagsamhet, som i år hålls digitalt den 18 till 19 maj.

– Vi har fått stor hjälp av rådgivare, lärare och andra samarbetspartners, utan dem hade vi inte tagit oss dit vi är i dag på så kort tid, säger eleverna och fortsätter:

– Det är värdefullt att ha människor omkring oss som verkligen tror på oss och vårt företag.

I kursen entreprenörskap ingår att eleverna även avvecklar sitt startade UF-företag. Sedan får de bestämma om de vill driva det vidare som ett riktigt företag eller inte.

Nu börjar det snart bli dags att för eleverna att avveckla Artikel 8 UF. Även om de tror på idén har de valt att för tillfället att inte fortsätta som ett riktigt företag. Men de tycker att konceptet är viktigt och det är inte alls omöjligt att de återupptar projektet i framtiden.

Om Affärsgymnasiet
Affärsgymnasiet utbildar framtidens stjärnor inom business. Här utvecklar eleverna sina kompetenser inom handel, ekonomi, kommunikation och ledarskap. Just nu är det omvalsperiod för gymnasievalen.