Årsbok för avgångselever

[ingress]En årsbok för avgångseleverna på TBS Uppsala blev resultatet av Victoria Lennartssons projekt inom ramen för kursen Fotografisk bild B.[/ingress]

Eleverna som läser kursen Fotografisk bild B fick själva göra en idébeskrivning samt arbets- och tidplan för sitt arbete. Victoria Lennartssons projekt blev att göra en årsbok. Arbetet blev så omfattande att det även fick bli hennes stora projektarbete som alla elever gör i årskurs tre.

Till boken har Victoria fotat alla elever i årskurs tre och all personal på skolan. Dessutom har eleverna fått fylla i en enkät som finns med i boken. För att alla treor skulle kunna få boken gratis har hon själv ordnat med sponsring som står för alla omkostnader för tryck av boken.

Nu hoppas man på att det ska bli en tradition med en ”Yearbook” på TBS Uppsala och kanske även andra TBS-skolor!