APL utomlands DEL 3 – TBS Helsingborg

James HarveySkärmavbild 2015-03-24 kl. 10.10.54

Var gjorde du din APL? Bristol England

Vad gick du göra? Jobbade med IT software development

Viktigaste lärdomen från den här tiden? Det tar tid att få saker rätt

Skulle du rekommendera andra att göra sin APL utomlands?  Ja allting är nytt och annorlunda.

Förutom APL, vad kommer du minnas mest från din resa? Kulturella upplevelser

 

 

 

Rasmus LundinSkärmavbild 2015-03-24 kl. 10.06.41

Var gjorde du din APL? Hong Kong

Vad gick du göra? Jobbade med mycket! Undersökning, statistik på andra företag som de konkurrerar med.

Viktigaste lärdomen från den här tiden? Mötesteknik och PowerPoint presentationer där jag lärde jag mig att chefer vill ha en tydlig sammanfattning som visar vad rapporten innehåller.

Skulle du rekommendera andra att göra sin APL utomlands? Ja! Man lär sig mer, prata engelska hela tiden. Man knyter sig an nya kontakter.

Förutom APL, vad kommer du minnas mest från din resa? Staden och huset med familj där jag bodde

 

 

Fredrik LuckanderSkärmavbild 2015-03-24 kl. 10.12.46

Var gjorde du din APL? Shanghai, Kina.

Vad fick du göra? Jag var på olika avdelningar fråmst finans och hjälpte till med diverse uppgifter.

Viktigaste lärdomen från den här tiden? Hur det är att jobba i Kina som skilde sig väldigt mycket

Skulle du rekommendera andra att göra sin APL utomlands? Definitivt för att du utmanar dig själv, pratar ett annat språk och utvecklas mycket.

Förutom APL, vad kommer du minnas mest från din resa? Helhetsintrycket.

 

Alexander Lundberg Skärmavbild 2015-03-24 kl. 10.07.24

Var gjorde du din APL? Houston, USA.

Vad gick du göra? Jobbade med logistik, sökte agenter.

Viktigaste lärdomen från den här tiden? Att sammanhållning är viktig i ett företag.

Skulle du rekommendera andra att göra sin APL utomlands?  Absolut bra erfarenhet, väldigt roligt.

Förutom APL, vad kommer du minnas mest från din resa? Kollegorna bra kontakter som blev vänner.