Alva på TBS Gävle berättar om hennes APL

Just nu är alla i åk 3 ute på APL under tre veckor. Vi träffade Alva Öberg som läser Communication Program på Thoren Business School Gävle. Hon kommer att vara på en förskola och där på en avdelning med barn som har sociala svårigheter samt talsvårigheter.

Varför valde du just denna plats?
– Eftersom jag i framtiden vill jobba med barn och psykologi. Jag har tidigare varit på en skola, så jag ville prova på att arbeta med yngre barn. Här kan jag använda mig mycket av de kurser som jag läst, t.ex. pedagogiskt ledarskap.Alva

Vad tycker du om att ha praktik när du läser ett högskoleförberedande program?
– Jag tycker det är bra med mycket praktik. Eftersom det är väldigt lärorikt och man få en chans att testa på olika yrken. Jag har kompisar som läser samma program på andra skolor men de har ingen APL, vilket de saknar. Det är viktigt att utnyttja sin praktik rätt och använda sig av de kurser som vi läst i skolan. Det är bra med längre sammanhängande perioder, för då hinner man komma in i arbetet mer och lära sig om kulturen som finns på en arbetsplats. Praktiken är också bra för att kunna få referenser inför framtiden men även ett bra tillfälle att få extra jobb och sommarjobb.

Vilka arbetsuppgifter har du?
– Samma som ordinarie personal, och första dagen var jag med på planeringen vilket var väldigt givande och jag förstod att det krävs en god planering i arbetet med barnen.

Förväntningar?
– Det ska bli lärorikt att se hur personalgruppen fungerar och lära sig om den. Jag vill lära mig mer om barn med svårigheter och efter dessa veckor känna om det är något jag vill satsa på och då om det är mot yngre eller äldre barn.