"A day in the world" på TBS Uppsala

[ingress]Härom veckan arbetade elverna på kursen Fotografisk bild A på TBS Uppsala med det världsomfattande projektet ”A day in the world”.[/ingress]

”A day in the world” är ett projekt som pågick den 15 maj 2012 världen över. Eleverna fick i uppdrag att skildra något ur deras vardag och sedan lägga upp bilderna på fotoprojektets hemsida.

Idén med ”A day in the world – Expressions of Humankind” är att låta hela världens invånare fungera som fotografer. Under ett dygn dokumenterade hundratusentals människor sin och sina medmänniskors vardag. Resultatet är den största samlade fotografiska dokumentationen av mänskligheten. Projektet fungerar som ett digitalt världsarv, öppet för alla att ta del av.

Bakom projektet står ideella stiftelsen ”Expressions of Humankind”. Läs mer om projektet på www.aday.org.

Här är några av elevernas bilder!