Eleverna i Sundsvall jobbade med CSR

[ingress]Thoren Business School Sundsvall avbröt under två dagar sina vanliga lektioner för att jobba med CSR.[/ingress]

CSR står för Corporate Social Responsibility och innebär att företag tar ansvar för sin påverkan på samhället när det gäller sociala, miljömässiga och ekonomiska frågor. Varje år genomförs projekt med CSR-­perspektiv på våra skolor runt om i landet.

Just denna gång samlade eleverna på Thoren Business School Sundsvall in pengar till Laris Änglar, ett initiativ som startades för att hjälpa Lari Salminen och hans familj. Under juli månad detta år insjuknade Lari i akut leukemi samtidigt som huset han och hans fru Elin höll på att renovera visade sig ha stora fukt- och mögelskador. Varken Lari, Elin eller deras 10 månaders son Ludvig kan längre vistas i huset utan de är i behov av ett helt nytt hem. Många har bidragit till insamlingen och eleverna på Thoren Business School Sundsvall valde att skänka 12,250 kr som de hade jobbat ihop. Pengarna tjänade de ihop genom att sälja kakor, kramar, panta burkar och mycket mera.

 

 

 

Läs mer på: http://larisanglar.se/