Intressanta gästföreläsare på TBS Uppsala

En panel av tre forskarstuderande från företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet besökte nyligen Thoren Business School Uppsala.

Det var Emilia Kvarnström, som forskar inom organisation och management och gör en studie om partnerskap mellan ideella organisationer och företag. Använder intervjuer, textanalys och observationer i en narrativ metod. Vidare Jenny Gustavsson Backman, som forskar inom redovisning och ekonomistyrning.

uppsala

 På bilden, Mattias, Jenny och Emilia, som får oss att längta till en forskarkarriär.