Vi som arbetar på Thoren Business School Sundsvall

För att maila, skriv förnamn.efternamn@tbschool.se för personen du vill nå.

Sven-Erik Lundberg, Rektor/Education manager
073-748 10 05

Daniel Lavén, Administratör
010-33 10 105

Jeanette Holmgren, Studiekoordinator, lärare Religionskunskap
010-33 10 141

Anna Nordlander, Skolsköterska
010-33 10 142

Helen Lund, Kurator
010-33 10 148

Jan-Erik Eriksson, IT-samordnare
010-33 10 144

Annika Kocadag, Lärare, entreprenörskap, idrott, samordnare Hockeygymnasiet
010-33 10 145

Catarina Söderlind, Lärare ekonomiämnen
010-33 10 146

Christina Wusch, Lärare tyska
010-33 10 145

Emma Näslund, Lärare idrott, ledarskap, samordnare Fotbollsakademin
010-33 10 149

Erika Melani Söderman, Lärare, spanska
010-33 10 147

Ewa Sundelin, Lärare, engelska, svenska
010-33 10 147

Henrik Kåhrström, Lärare ekonomi och handelsämnen
010-33 10 146

Hildegard Charat, Lärare, franska
010-33 10 147

Inger Forslund, Lärare handelsämnen
010-33 10 146

Ismail Ibrahem, Lärare kemi, matematik
010-33 10 143

Jenny Berg Åhs, Lärare filosofi, psykologi, samhällskunskap
010-33 10 145

Julia Ågren, Lärare, historia, juridik
010 33 10 145

Lena Nyman Ågren, Lärare svenska, svenska som andraspråk
010-33 10 147

Rebecka Berggren, Lärare, engelska
010-33 10 147

Stefan Falk, lärare biologi, naturkunskap
010-33 10 143