Vi som arbetar på Thoren Business School Stockholm

För att maila, skriv förnamn.efternamn@tbschool.se för personen du vill nå.

Johanna Svensson, Education Manager/Rektor
076-644 12 25

Emilia Ramsin Barlas, Biträdande rektor
070-441 01 02

Sara Åman
, Biträdande rektor samt lärare i svenska

Johan Sparrman, Biträdande rektor (föräldraledig)
070-441 01 46

Övrig personal

Pernilla Broberg, Administratör
08-12 20 44 40

Klara Hällerfors, Administratör
08-12 20 44 40

Linda Stenström, APL-Samordnare
070 -387 10 11

Marie Fröjdh, Studievägledare
076-495 80 73

Linda Saarela, Specialpedagog
08-12204473

Emma Magnusson, Svenska och Matematik, Speciallärare

Malin Björling, Kurator
081-220 44 43

Josefina Andersson, Skolsköterska
073-868 37 59

Anto Mandic, Vaktmästare
076-495 26 00

Annika Streiffert, IT-samordnare
076-4958074

Lärare

Anna Broodh, Matematik och Kemi

Alexandra Pull, Engelska och Idrott och Hälsa

Agnes Rinaldo, Naturkunskap

Alexandra Sundholm, Svenska och psykologi

Carolina Eriksson, Franska och Svenska

Ellenor Hansson, Matematik

Emma Magnusson, Svenska

Erik Grahn, Svenska

Erika Larsson, Matematik och Tyska

Erika Wikström, Religion och gymnasiearbete

Erik Nyberg, Svenska

Gustav Eek, Engelska

Gustaf Sporrong, Matematik

Fredrik Skagerwall, Matematik

Hans Hoppman, Historia och Samhällskunskap

Helena Yllfors, Engelska och Media (föräldraledig)

Johan Atterhagen, Idrott och hälsa och Geografi (föräldraledig)

Jonny Gartne, Idrott och Hälsa

Julio Brehuat, Spanska

Jenny Ceesay, Engelska

Jan Erik Rydblom, Naturkunskap

Josef Johansen, Historia och spanska (föräldraledig)

Johan Askaner, Företagsekonomiska ämnen

Joakim Persson, Marknadsföring och Företagsekonomiska ämnen

Johannes Hultin, Svenska och Historia

Jonas Rehman, Samhällskunskap och Sociologi

Kristina Hedberg, Spanska

Linda Margalef, Svenska och psykologi

Madelene Alwerholm, Religion, Kommunikation och Samhällskunskap

Maria Bennet, Media

Malin Granlund, Företagsekonomiska ämnen

Magnus Hellström, Företagsekonomiska ämnen

Maria Hällerfors, Företagsekonomiska ämnen

Mats Ögren, Matematik och Fysik

Sofie Kriström, Svenska och Religion (föräldraledig)

Sonja Mardanbeigi, Engelska och Religion

Ulrika Lindholm, Samhällskunskap och Religion

Viktor Johnsson, Matematik och historia