Vi som arbetar på Thoren Business School Stockholm

För att maila, skriv förnamn.efternamn@tbschool.se för personen du vill nå.

Johanna Svensson, Education Manager/Rektor
076-644 12 25

Emilia Ramsin Barlas, Biträdande rektor
(vid frågor som berör elevhälsan)
070-441 01 02

Sara Åman, Biträdande rektor (vid frågor som berör skolans undervisning och utbildning)
073-502 00 65

Inan Sentürk, Biträdande rektor (stöd och resurs till EHT)

För övriga frågor, vänligen kontakta skolans växel: 08- 12 20 44 40

Övrig personal

Malin Welin, Administratör
08-12 20 44 40

Gabriella Ahlvar, Administratör
08-12 20 44 40

Chayma El Mahri, APL-Samordnare
070-387 10 11

Jonas Boudabous, Studievägledare
076-495 80 73

Gunnel Lindström, Specialpedagog
08-12 20 44 73

Emma Magnusson, Speciallärare

Charlotta Andersson, Kurator
08-12 20 44 43

Josefina Andersson, Skolsköterska
Kontaktas via mail eller Progress

Anto Mandic, Vaktmästare
076-495 26 00

Annika Streiffert, IT-samordnare
076-495 80 74

Lärare

Andreas Bundsen, Naturkunskap och Biologi

Sanja Vidmar, Tyska, Media

Andrea Sandgren, Matematik

Erika Larsson, Matematik

Erika Wikström, Filosofi och Samhällskunskap

Joakim Strålin, Svenska och Historia

Maja Bökman, Idrott och Hälsa och Sociologi

Jerry Steele, Engelska

Rebecka Lundvall, Svenska

Sofia Stefansson, Samhällskunskap och Sociologi

Jonny Gartne, Idrott och Hälsa och Historia

Angela Neijd, Spanska

Jan Erik Rydell, Naturkunskap och Biologi

Josef Johansen, Historia och Spanska

Johan Askaner, Företagsekonomiska ämnen

Joakim Persson, Marknadsföring och Företagsekonomiska ämnen

Johannes Hultin, Svenska och Historia

Felicia Fransson, Samhällskunskap och Engelska

Kristina Hedberg, Spanska

Linda Margalef, Svenska och Psykologi

Maria Bennet, Media

Malin Granlund, Företagsekonomiska ämnen

Magnus Hellström, Företagsekonomiska ämnen

Fredrik Persson, Företagsekonomiska ämnen

Claes Kindstrand, Företagsekonomiska ämnen

Anders Persson, Företagsekonomiska ämnen

Pär Ljunggren, Matematik och Fysik

Petter Sandberg, Engelska och Geografi

Pouian Cherloo, Företagsekonomiska ämnen

Jeremy Becker, Engelska och Media

Alexander Olsson, Svenska

Irene Book, Franska

Daniella Cedermark, Engelska och Religion

Astrid Sundqvist, Samhällskunskap

Viktor Johnsson, Matematik och Historia

Fredrik Skagerwall, Matematik

Sara Andresen, Religion och Psykologi

Snezana Marjanovic, Kemi