Vi som arbetar på Thoren Business School Karlstad

För att maila, skriv förnamn.efternamn@tbschool.se för personen du vill nå.

Mattias Belin, Rektor
072- 141 25 64

Selinda Östnor, Marknad Näringslivsansvarig
072-160 66 98

Jennie Parviainen, Administratör
054-202 18 60

Nicklas Slertman,  IT-samordnare samt vaktmästeri
070-441 01 79

Anna Eriksson, Studie- och yrkesvägledare
054-202 18 06

Marianne Mizgalski, Skolsköterska (Tis,Tors)
054-202 18 65

Maria Trangärd, Kurator (Tis, Fre)
054-202 18 67

Jennie Parviainen, Specialpedagog
054-202 18 60

Lärare

Andreas ”Sälen” Svensson, Hockeytränare
070-510 39 96

Anna Eriksson, Lärare i Sociologi, historia och religion
054-202 18 06

Beata Lange, Lärare i ekonomiska ämnen
054-202 18 61

Berth Arnefur, Lärare i matematik och fysik
054-202 18 62

Daniel Fornell, Lärare i mediaämnen
054-202 18 64

Daniel Siring, Lärare i svenska, idrott och pedagogiskt ledarskap
054-202 18 63

Elin Blom, Lärare historia, filosofi, samhällskunskap och psykologi
054-202 18 61

Josefin Bremer Thudén, Förstelärare i svenska, idrott och pedagogiskt ledarskap
054-202 18 63

Harriet Rolén, Lärare i franska
054-202 18 61

Jenne Fröding, Lärare i spanska (Föräldraledig)
054-202 18 63

Jennie Parviainen, Lärare i engelska
054-202 18 60

Joel Gustavsson, Lärare i matematik,
054-202 18 63

Johan Andersson, Lärare i handel samt administration
054-202 18 64

Lisa Erngren, Lärare i biologi, kemi, naturkunskap
054-202 18 63

Lovisa Sköld, Lärare i engelska och franska( Föräldraledig)
054-202 18 61

Marcus Kull, Hockeytränare
073-520 67 32

Niclas Hensing, Lärare i matematik
054-202 18 63

Nina Hedin, Lärare i svenska, tyska och retorik
054-202 18 62

Patrik Jansson, Förstelärare i samhällskunskap, historia och juridik
054-202 18 61

Sandra Lindblom, Lärare i samhällskunskap, geografi och historia
054-202 18 63

Serwa Shirin Palanijafi, Lärare i spanska och engelska
054-202 18 63