Hjälp oss att bli bättre

Ditt namn (obligatorisk)

Vilken skola? (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Telefon

Mina synpunkter gäller:
BerömKlagomålIdéer

Jag som har synpunkter är:
ElevFörälderAnnan person

Mina synpunkter:

Vi på ThorenGruppen strävar efter att hela tiden förbättra vår verksamhet, det finns inget som är så bra att det inte kan bli bättre.

Därför vill vi ha många synpunkter på vår verksamhet och lära av dessa, oavsett om de utgörs av klagomål, förslag eller beröm. För oss är det lika viktigt att få veta när något fungerar bra, som när det inte fungerar.

För att kunna återkoppla till dig så vill vi att du lämnar ditt namn, adress, e-post och telefonnummer. Du kan framföra dina synpunkter eller klagomål anonymt, men då kan vi inte kontakta dig.

Rutiner för ärendehantering
Dina ärenden registreras hos huvudmannen ThorenGruppen. Inom sju dagar från registrering får du en bekräftelse och återkoppling på hur dina synpunkter kommer att hanteras samt vem som utreder ärendet. När ärendet är färdigutrett får du återkoppling på vilka åtgärder som vidtagits och du har möjlighet att ge respons. Varje klagomål redovisas för huvudmannen, både själva ärendet och åtgärder.

Om du inte får respons på ditt ärende eller har åsikter om hanteringen får du gärna kontakta vår tf kvalitetschef Jeanette Wilén på 070-845 70 67 eller förnamn.efternamn@thorengruppen.se.